Хүргэлт

Улаанбаатар хот


Хүргэлтийг доорхи хягаарлалтын дотоод бүсэд  50000 төгрөгнөөс их худалдан авалтанд үнэгүй хийх ба дээрхи дүнд хүрээгүй тохиолдолд хүргэлтийн хөлс 3000 төгрөг авна. Мөн хязагаарлалтын бүсээс давсан газарт үнийн дүн хамаарахгүй хүргэлтийн хөлс 10000 – 20000 төгрөг авна. Хүргэлтийг захиалга өгсөн цаг хугацаанаас 3 цагийн дараах хүргэлтээр хүргэнэ.

Хөдөө орон нутагт

Захиалгыг 1-3 хоногт хүргэх ба орон нутгийн худалдан авагч нар төлбөрөө 100 хувь шилжүүлсний дараа хүргэлтийн хоногийг тооцно.

Scroll